Schowek (0) Zaloguj si臋Za艂贸偶 konto
w
Strona g艂贸wnaRegulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin okre艣laj膮cy og贸lne warunki sprzeda偶y oraz zasady 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach sklepu internetowego dekoracje-upominki.eu;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.dekoracje-upominki.eu, za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e w szczeg贸lno艣ci sk艂ada膰 Zam贸wienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy dekoracje-upominki.eu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.

II. Postanowienia og贸lne

1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem www.dekoracje-upominki.eu.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

3. Sklep internetowy dekoracje-upominki.eu, dzia艂aj膮cy pod adresem www.dekoracje-upominki.eu, prowadzony jest przez I&M 艢wiat Dekoracji i Upomink贸w Iwona Rajska, Rzemie艣lnicza 2, 64-980, Trzcianka, NIP: 763-186-06-49, REGON: 360390315. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki.

e-mail: sklep@dekoracje-upominki.eu
tel. 535-732-669

 

4. Niniejszy Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady sk艂adania drog膮 elektroniczn膮 Zam贸wie艅 w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Um贸w sprzeda偶y z wykorzystaniem us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych: po艂膮czenie z sieci膮 Internet, dysponowanie 艣rodkami komunikacji elektronicznej umo偶liwiaj膮cymi wy艣wietlanie dokument贸w hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powi膮zanych w sieci Internet przez sieciow膮 us艂ug臋 HTTP z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 Java Script i obs艂ug膮 plik贸w Cookies oraz monitorem o rozdzielczo艣ci co najmniej 1024x768.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we w艂asnym zakresie uzyska膰 dost臋p do stanowiska komputerowego lub urz膮dzenia ko艅cowego, z dost臋pem do Internetu.

7. Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dekoracje-upominki.eu zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 ograniczenia 艣wiadczenia us艂ug za po艣rednictwem Sklepu internetowego do os贸b, kt贸re uko艅czy艂y wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostan膮 o powy偶szym powiadomieni.

8. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂贸wnej serwisu www.dekoracje-upominki.eu oraz pobra膰 go i sporz膮dzi膰 jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu si臋 z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja nast臋puje poprzez wype艂nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost臋pnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyra偶enie zgody na tre艣膰 Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe.

dekoracje-upominki.eu mo偶e pozbawi膰 Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak r贸wnie偶 mo偶e ograniczy膰 jego dost臋p do cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zasob贸w Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczeg贸lno艣ci, gdy Klient:

- poda艂 w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawd膮, niedok艂adne lub nieaktualne, wprowadzaj膮ce w b艂膮d lub naruszaj膮ce prawa os贸b trzecich,

- dopu艣ci艂 si臋 za po艣rednictwem sklepu internetowego naruszenia d贸br osobistych os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci d贸br osobistych innych klient贸w sklepu internetowego,

- dopu艣ci si臋 innych zachowa艅, kt贸re zostan膮 uznane przez dekoracje-upominki.eu za zachowania niezgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godz膮ce w dobre imi臋 dekoracje-upominki.eu.

Osoba, kt贸ra zosta艂a pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie mo偶e dokona膰 powt贸rnej rejestracji bez uprzedniej zgody dekoracje-upominki.eu

2. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa przekazu komunikat贸w i danych w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi w ramach Witryny us艂ugami, Sklep internetowy podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych w Internecie.

3. Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,

- niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezam贸wionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych klient贸w oraz dla dekoracje-upominki.eu,

- korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzeda偶y

1. W celu zawarcia Umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego nale偶y wej艣膰 na stron臋 internetow膮 www.dekoracje-upominki.eu i dokona膰 wyboru Towaru podejmuj膮c kolejne czynno艣ci techniczne w oparciu o wy艣wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost臋pne na stronie.

2. Wyb贸r zamawianych Towar贸w przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie sk艂adania Zam贸wienia – do momentu naci艣ni臋cia przycisku potwierdzaj膮cego z艂o偶enie Zam贸wienia – Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystaj膮cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia. Podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia b臋dzie zawiera膰 m. in. opis wybranych towar贸w lub us艂ug, 艂膮cznej ceny oraz wszystkich innych koszt贸w.

5. W celu wys艂ania Zam贸wienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre艣ci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe oraz naci艣ni臋cie przycisku potwierdzaj膮cego z艂o偶enie Zam贸wienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wys艂anie przez Klienta Zam贸wienia stanowi o艣wiadczenie woli zawarcia z dekoracje-upominki.eu Umowy sprzeda偶y, zgodnie z tre艣ci膮 Regulaminu. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail zawieraj膮c膮 wszystkie istotne elementy Zam贸wienia. Umow臋 traktuje si臋 za zawart膮 z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa powy偶ej.

7. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim, o tre艣ci zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂贸wnej serwisu www.dekoracje-upominki.eu oraz pobra膰 go i sporz膮dzi膰 jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie艅 Umowy sprzeda偶y Towar贸w nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do艂膮czenie do przesy艂ki zawieraj膮cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zam贸wienia oraz faktury VAT.

V. Dostawa

1. Dostawa Towar贸w jest ograniczona do Polska i odbywa si臋 pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

2. Dostawa zam贸wionych Towar贸w realizowana jest za po艣rednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomat贸w

Istnieje mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego zam贸wionego towaru w naszym sklepie: I&M 艢wiat Dekoracji i Upomink贸w Iwona Rajska, Rzemie艣lnicza 2, 64-980 Trzcianka, Polska, Odbi贸r osobisty od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 9:00 do 17:00 po wcze艣niejszym ustaleniu terminu, a tak偶e nale偶nej p艂atno艣ci po przez kontakt tel. 535-732-669 lub e-mail sklep@dekoracje-upominki.eu.

Koszty dostawy wynosz膮: Odbi贸r osobisty 0,00 z艂. , kurier InPost, DHL -14,00 z艂., Kurier InPost,DHL - za pobraniem 29,00 z艂, paczkomat InPost -gabarytA -8,60 z艂., gabaryt B i C - 9,14 z艂. , Koszt wysy艂ki Zagranicznej- zalezy od wagi i gabarytu paczki od 60,00 do 350,00z艂.. Dodatkowo koszty dostawy zostan膮 wskazane w czasie sk艂adania Zam贸wienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi Czas realizacji zam贸wienia jest podany przy ka偶dym produkcie , realizacja dostawy po przez przewo藕nika Inpost ,DHL - od 2 do 4 dni roboczych. i liczy si臋 od dnia zaksi臋gowania wp艂aty.

4. Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odleg艂o艣膰 nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Je偶eli towary zostan膮 dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powsta艂ymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o mo偶liwie jak najszybsze zg艂oszenie takiej wady u dor臋czyciela i kontakt z nami. Op贸藕nienie w zg艂oszeniu takiej reklamacji lub nawi膮zaniu kontaktu nie ma 偶adnych konsekwencji dla Pa艅stwa ustawowych roszcze艅 i ich zaspokojenia, w szczeg贸lno艣ci dla Pa艅stwa praw z tytu艂u ustawowej r臋kojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zg艂oszenie zauwa偶onych uszkodze艅, powsta艂ych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych w艂asnych roszcze艅 wobec przewo藕nika lub ubezpieczyciela transportu.

VI. Ceny i metody p艂atno艣ci

1. Ceny Towar贸w podawane s膮 w polskich z艂otych i zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT, c艂a oraz wszelkie inne sk艂adniki.

2. Klient ma mo偶liwo艣膰 uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem
Dodatkowa op艂ata w wysoko艣ci:28,00 PLN

-p艂atno艣膰 w systemie PAYNOW  mBank
- p艂atno艣膰 w systemie Przelewy24
- i-Raty online
- i-leasing online

 

VII. Prawo odst膮pienia od umowy

Wy艂膮cznie Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem przys艂uguje 14 dniowy termin do odst膮pienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uwa偶a si臋 osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas (I&M 艢WIAT DEKORACJI I UPOMINK脫W IWONA RAJSKA, RZEMIE艢LNICZA 2, 64-980 TRZCIANKA, sklep@dekoracje-upominki.eu, Telefon: +48.535732669) o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮). Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, bez koszt贸w wysy艂ki , niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy. Wysoko艣膰 koszt贸w zwrotu rzeczy, kt贸re ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mog膮 zosta膰 w zwyk艂y spos贸b odes艂ane poczt膮, wynosi 150 PLN. Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  • Prawo do odst膮pienia od umowy przez konsumenta jest wy艂膮czone w przypadku:
  • Umowy, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Umowy, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz na zam贸wienie
WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

– Adresat I&M 艢WIAT DEKORACJI I UPOMINK脫W IWONA RAJSKA, RZEMIE艢LNICZA 2, 64-980 TRZCIANKA , sklep@dekoracje-upominki.eu , Telefon: +48.535732669

– Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

– Adres konsumenta(-贸w)

– Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

 

VIII. Reklamacje dotycz膮ce Towar贸w

Dotyczy Klienta b臋d膮cego Konsumentem:

Zobowi膮zani jeste艣my dostarczy膰 towar wolny od wad. Obowi膮zuje ustawowe prawo odpowiedzialno艣ci za wady rzeczy sprzedanej (r臋kojmia za wady) w zakresie okre艣lonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje mo偶na sk艂ada膰:

- na pi艣mie na adres: I&M 艢wit Dekoracji i Upomink贸w, Ul: Rzemie艣lnicza 2, 64-980, Trzcianka.

- za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dekoracje-upominki.eu.

- lub przy u偶yciu formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi – o ile uznamy to za niezb臋dne do rozpatrzenia reklamacji, zobowi膮zani s膮 Pa艅stwo na nasz koszt dostarczy膰 wadliwy towar pod wskazany powy偶ej adres pocztowy. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj towaru lub spos贸b jego zamontowania, dostarczenie towaru by艂oby nadmiernie utrudnione, zobowi膮zani s膮 Pa艅stwo udost臋pni膰 go nam w miejscu, w kt贸rym si臋 on znajduje. Zobowi膮zujemy si臋 ustosunkowa膰 do reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia.

Odpowiadamy z tytu艂u r臋kojmi je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania towaru Pa艅stwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzeda偶y jest u偶ywana rzecz ruchoma, odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W sk艂adanej reklamacji zaleca si臋 (1) podanie informacji dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady; (2) okre艣lenie 偶膮dania dotycz膮cego sposobu usuni臋cia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obni偶enie ceny, odst膮pienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 – u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Okre艣lone w zdaniu poprzednim zalecenia maj膮 form臋 jedynie niezobowi膮zuj膮cych wskaz贸wek i w 偶aden spos贸b nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta nieb臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem:

Kupuj膮cy nieb臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 towaru w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej – je偶eli nie zawiadomi艂 sprzedawcy niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje si臋 za przyj臋ty. Powy偶sze nie obowi膮zuje w przypadku podst臋pnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje mo偶na sklada膰 pisemnie na adres Sklepu oraz drog膮 elektroniczn膮.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzeda偶y Towar贸w w Sklepie

dekoracje-upominki.eu jest producentem niekt贸rych Towar贸w dost臋pnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towar贸w dekoracje-upominki.eu jako producent ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towar贸w, kt贸rych producentem nie jest dekoracje-upominki.eu, producent mo偶e ponosi膰 niezale偶n膮 odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Je艣li dokument gwarancyjny producenta przewiduje tak膮 mo偶liwo艣膰, Klient mo偶e r贸wnie偶 zg艂asza膰 swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo艣rednio w autoryzowanym serwisie, kt贸rego adres znajduje si臋 w karcie gwarancyjnej.

Wszystkie Towary dost臋pne w Sklepie obj臋te s膮 niezale偶nie odpowiedzialno艣ci膮 dekoracje-upominki.eu na podstawie ustawowych przepis贸w o r臋kojmi za wady. Gwarancja nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z przepis贸w o r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

1. dekoracje-upominki.eu podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego dzia艂ania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi膮zuje si臋 usun膮膰 w rozs膮dnym terminie wszelkie nieprawid艂owo艣ci zg艂oszone przez Klient贸w.

2. Klient mo偶e powiadomi膰 nas o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawid艂owo艣ci zwi膮zane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zg艂asza膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres: sklep@dekoracje-upominki.eu

3. W reklamacji dotcz膮cej nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci.

4. Zobowi膮zujemy si臋 ustosunkowa膰 do reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia.

XI. Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

1. Informujemy, 偶e istniej膮 mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i mo偶e mie膰 miejsce wy艂膮cznie, gdy obie strony sporu wyra偶膮 na to zgod臋.
- Konsument mo偶e zwr贸ci膰 si臋 z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich dotycz膮cych zawartej Umowy sprzeda偶y do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument mo偶e r贸wnie偶 wyst膮pi膰 z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotycz膮cego zawartej Umowy sprzeda偶y przez sta艂y s膮d polubowny dzia艂aj膮cy przy odpowiednim wojew贸dzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udost臋pnia r贸wnie偶 platform臋 do internetowego rozstrzygania spor贸w mi臋dzy Konsumentami i Przedsi臋biorcami (platforma ODR). Jest ona dost臋pna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce rozstrzygania spor贸w konsumenckich w tym mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia ko艅cowe

1. S膮dem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania spor贸w z Konsumentami jest s膮d w艂a艣ciwy miejscowo wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy dekoracje-upominki.eu a Klientem, kt贸ry nie jest Konsumentem zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na nasz膮 siedzib臋.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, a w szczeg贸lno艣ci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p贸藕n. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczno艣ci niniejszego Regulaminu z prawami Klient贸w i postanowieniami wynikaj膮cymi z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w, zastosowanie znajduj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.


Przejd藕 do strony g艂贸wnej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyra偶enie zgody na wykorzystanie plik贸w cookies. Wi臋cej informacji mo偶esz znale藕膰 w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj wi臋cej tego komunikatu